Ponad 35 lat doświadczenia w wytwarzaniu energii

O nas

Organizacja w zakresie projektowania i produkcji urządzeń do wytwarzania energii cieplnej ze spalania paliw rozpoczęta została w 1983 roku powołaniem firmy o statusie Jednostki Innowacyjno - Wdrożeniowej "ELPROG" z siedzibą w Zielonej Górze.

Firma "ELPROG" produkowała do lat dziewięćdziesiątych automatykę do kotłów i palników na paliwa płynne i gazowe. Automatyka posiadała znak jakości “1” udzielony przez Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie.

Działalność projektowo-wdrożeniowa w zakresie nowych technologii produkcji energii cieplnej umożliwiła powołanie w 1990 roku nowej firmy ZTG WAGNER z siedzibą w Warszawie. Efektem działalności ZTG WAGNER było opracowanie nowoczesnych konstrukcji kotłów wodnych i pieców powietrznych oraz technologii montażu licencyjnych palników blokowych.

Firma ZTG WAGNER specjalizowała się w opracowaniu, dostawie i budowie nietypowych źródeł ciepła, wodnych i parowych, opalanych dowolnymi paliwami. W latach 1992-2012 firma wybudowała ponad 50 kotłowni, głównie mazutowych, o łącznej mocy cieplnej ponad 200 MW. Wdrożone zostały systemy spalania i wytwarzania energii cieplnej z odpadowych tłuszczów, olejów, gliceryny z produkcji biodiesla, paliwa z odpadowych tworzyw sztucznych ( tzw. KTS-F).

Przygotowany przez ZTG WAGNER szeroki program produkcyjny pozwolił w 1992 roku na zorganizowanie, z udziałem INSTYTUTU MECHANIKI PRECYZYJNEJ z Warszawy, firmy produkcyjnej IMP WAGNER Sp. z o.o. z siedzibą w Kołbieli. Spółka wytwarzała do roku 2005 kotły wodne, piece powietrzne, palniki na paliwa ciekłe i gazowe do 5,0 MWW 2012 roku utworzona została firma "S.E.A. WAGNER" Sp. z o.o. w zakresie projektowania, produkcji i dostaw WAFA do termicznego przekształcania odpadowych surowców palnych, w tym RDF, osadów ściekowych, biomasy roślinnej i zwierzęcej, mułów węglowych. w postaci rozdrobnionej. 

W tym samym roku firma działając jako lider KONSORCJUM NAUKOWEGO utworzonego wspólnie z Instytutem Chemii i Technologii Nieorganicznej Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, została zakwalifikowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do II konkursu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ścieżce programowej IN-TECH z projektem pt.: "Odzysk energii z wytwarzaniem produktów fosforowych w procesie wysokotemperaturowego przetwarzania mieszanek biomasy roślinnej i zwierzęcej"

W październiku 2015 r. Konsorcjum zakończyło z sukcesem fazę badawczą i fazę wdrożeniową projektu projektu. Efektem projektu jest sposób modernizacji eksploatowanych kotłów energetycznych 2 do 10 MW dla technologii wytwarzania bezodpadowej energii cieplnej i fosforowo-potasowych nawozów.

W 2014 r. powołane zostało kolejne KONSORCJUM NAUKOWE z naszym udziałem oraz Instytutem Chemii i Technologii Nieorganicznej Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, Wydziałami Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Liderem Konsorcjum została Fabryka Kotłów FAKO S.A.. Konsorcjum zgłosiło do II edycji konkursu
Gekon projekt pt.: "Odzysk Energii z Odpadów Komunalnych i Biomasy"

Projekt został zakwalifikowany do finansowania i uzyskał wysokie, czwarte miejsce w konkursie (lista), z maksymalną oceną za INNOWACYJNOŚĆ.

Osiągnięcia innowacyjne umożliwiły uzyskanie przez firmę prestiżowego wyróżnienia przyznanego przez Kapitułę Programu Promocyjnego MONITORA RYNKOWEGO i MONITORA BIZNESU

Prowadzana działalność badawcza i wdrożeniowa umożliwiła uzyskanie technologii WAFA generującej dochody, które zostały nagrodzone wyróżnieniem GEPARD BIZNESU 2016

W roku 2017 otrzymaliśmy dotację na realizację w ramach unijnego PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 projektu pt."Inowacyjna technologia wytwarzania materiałów ceramicznych z odzyskiem energii z termicznego przetwarzania zagęszczonych osadów ściekowych". W roku 2018 rozpoczeliśmy prace badawcze.

Bank Zachodni WBK 88 1090 1030 0000 0001 1882 0029 / NIP 525-244-11-20 / REGON 141636680
Telefon: 048 22 833 26 14 048 / Telefon komórkowy: 602 74 99 75 / www.seawagner.pl / wagner@seawagner.pl
XIII Wydział Gospodarczy KRS Sąd Rejonowy m.st. Warszawa nr. KRS 0000317254
COPYRIGHTS © 2017 S.E.A. WAGNER Spółka z o.o.
Design: MATEUSZ JARZA, wykonanie: INTERNETY